Eesti English РусскийValguskiir MTÜ

Elluviidud projektid

2018. a

Projekti nimi: Enesearendus, motivatsioon, koostöö
Pro
jekti rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest
Projekti maksumus kokku: 1 710 €
Projekt kestvus: 01.08. - 31.12.18
Projekti tegevused: Koolitus-, koostöö- ja tervisesportlikud tegevused


                                                
Projekti tegevused: 

4) 01.- 02.12.18 Kristalliseminar

3) 26.- 27.10.18 Enesearengu koolitus Kubijal, jalgsimatk Kavadi järve ja Verijärve loodusrajal

2) 29.- 30.09.18 Ühisseminar Rakveres, loodus- ja keskkonnaõpe Neeruti MKA-l 1)  25.- 26.08.18 Ühisseminar Tallinnas, loodus- ja keskkonnaõpe Naissaarel 

Lülita muutmise reziim välja! 

Projekti nimi: Ühistegevused
Projekti rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest
Projekti maksumus kokku: 1 504,20 €
Projekt kestvus: 15.05. - 31.07.18
Projekti tegevused: Koolitus-, koostöö- ja tervisesportlikud tegevused

                                                
Projekti tegevused: 

3)  29.06 - 1.07.18 ühisseminar Hiiumaal, loodus- ja keskkonnaõpe Saarnaki laiul


  


2)  2.- 3.06.18 ühisseminar Viljandimaal, jalgsi- ja tandemrattamatk Soomaal 
1)  28.04.18 ühisseminar Valgamaal, süstamatk Väike-Emajõel