Eesti English РусскийValguskiir MTÜ

Enesearendus, motivatsioon, koostöö

Projekti nimi: Enesearendus, motivatsioon, koostöö
Pro
jekti rahastaja: Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest
Projekti maksumus kokku: 1 710 €
Projekt kestvus: 01.08. - 31.12.18
Projekti tegevused: Koolitus-, koostöö- ja tervisesportlikud tegevused


                                                
Projekti tegevused: 

4) 01.12.18 Kristalliseminar Bonifatiuse gildis.

3) 26.10.18 Enesearengu koolitus Kubijal, jalgsimatk Kavadi järve ja Verijärve loodusrajal

2) 29.- 30.09.18 Ühisseminar Rakveres, loodus- ja keskkonnaõpe Neeruti MKA-l 1)  25.- 26.08.18 Ühisseminar Tallinnas, loodus- ja keskkonnaõpe Naissaarel