Eesti English РусскийValguskiir MTÜ

Projekt - Parem tulevik

Projekti "Parem tulevik" toetab Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) Avatud Eesti Fondi vahendusel.Suur aitäh!    
                                                                                                                                                            https://www.facebook.com/valguskiirmty      
Projekti eesmärgiks on suurendada nägemispuudega inimeste sotsiaalset kaasatust ja MTÜ Valguskiir jätkusuutlikkust. Projekti raames kaasatakse ja koolitatakse sihtgruppi, luuakse ja arendatakse koostööd partneritega Eestis ja Islandil, ehitatakse ühingu majas välja I korruse ruumid teenuste käivitamiseks ja omatulu teenimiseks. Projekti tulemusena on MTÜ Valguskiir jätkusuutlikum ühendus, mille tegevusel on märgatavalt suurem mõju nägemispuudeliste elukvaliteedi paranemisele.