Eesti English РусскийValguskiir MTÜ

Projekt - Parem tulevik

Projekti "Parem tulevik" toetab Aktiivsete Kodanike Fond (ACF) Avatud Eesti Fondi vahendusel.Suur aitäh!    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   https://www.facebook.com/valguskiirmty      
Projekti eesmärgiks on suurendada nägemispuudega inimeste sotsiaalset kaasatust ja MTÜ Valguskiir jätkusuutlikkust. Projekti raames kaasatakse ja koolitatakse sihtgruppi, luuakse ja arendatakse koostööd partneriga Islandilt (Blindrafelagid), ehitatakse ühingu majas välja ruumid teenuste käivitamiseks ja omatulu teenimiseks. Projekti tulemusena on MTÜ Valguskiir jätkusuutlikum ühendus, mille tegevusel on märgatavalt suurem mõju nägemispuudeliste elukvaliteedi paranemisele.
Tegevused.
1. 11.- 12.01.2020 projekti avaseminar Viljandi- ja Pärnumaal
Tulemused. Osalejaid 23, kelle teadmised ettevõtlusest FIE-na  on tõusnud ja tervislik elustiil on edenenud.. Koostöö ja jätkutegevused Viljandimaa Pumedate Ühinguga on kavandatud.


2. 01.03.2020 alustati ehitustöödega tegevusmaja I korrusel