Eesti English РусскийValguskiir MTÜ

Projekt - Parem tulevik

Projekti "Parem tulevik" toetas Aktiivsete Kodanike Fond (ACF). Suur aitäh!    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   https://www.facebook.com/valguskiirmty      
Projekti eesmärgiks on suurendada nägemispuudega inimeste sotsiaalset kaasatust ja MTÜ Valguskiir jätkusuutlikkust. Projekti raames kaasatakse ja koolitatakse sihtgruppi, luuakse ja arendatakse koostööd partneriga Islandilt (Blindrafelagid), ehitatakse ühingu majas välja ruumid teenuste käivitamiseks ja omatulu teenimiseks. Projekti tulemusena on MTÜ Valguskiir jätkusuutlikum ühendus, mille tegevusel on märgatavalt suurem mõju nägemispuudeliste elukvaliteedi paranemisele.
Tegevused.
1. 11.- 12.01.2020 projekti avaseminar Viljandi- ja Pärnumaal.